598

Άγιος Βασίλης έρχεται (Κάλαντα Πρωτοχρονιάς)


Performed by Cindy Varlamos Ziemnicki with Eva Ziemnicki & Maria Giannoustos.
Recorded June 7, 2023 in Danbury, Connecticut.
Learned from Cindy's father. Song to St. Basil.Variants

599 · Άγιος Βασίλης έρχεται (Κάλαντα Πρωτοχρονιάς)

Tags

Connecticut, United States